...łąka upstrzona kwitnącymi marzeniami...

opinia

1. imię i nazwisko: Agnieszka G.

2. lekcje samodzielnie prowadzone: biologia, liczba:29

3. ocena przygotowania merytorycznego: b. dobre

4. ogólna ocena przygotowania metodycznego: b. dobra

5. umiejętność określania celów lekcji: średnia

6. znajomość i trafność doboru metod nauczania: b. dobra

7. znajomość, dobór i umiejętność stosowania środków dydaktycznych: b. dobra

8. znajomość i umiejętność stosowania metod kontroli i oceny osiagnięć uczniów: dobra

9. umiejętność radzenia sobie z zachowaniem spokoju na lekcji: b.dobra

10. stopień osobistego zaangażowania w pracę pedagogiczną: wysoki

11. ważniejsze cechy osobowości:

obowiązkowość: duża

pracowitość: duza

punktualność: bez zastrzeżeń

samodzielność: duża

poczucie odpowiedzialności: duże

samokrytycyzm: duży

inne cechy: cierpliwość, wyrozumiałość, dokładność, ambicja, zaangażowanie

12. stosunek praktykanta do młodzieży: Praktykantka odnosiła się do uczniów z dużą sympatią, łatwo nawiazywała kontakt, wykazywała się konsekwencją i potrafiła utrzymać dyscyplinę na zajęciach

13. stosunek praktykanta do nauczycieli i pracowników szkoły: Praktykantkę charakteryzował wysoki poziom kultury i takt. Z szacunkiem odnosiła sie do pracowników szkoły i przestarzegała zasad współżycia.

14. dostrzeżone braki w przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego: brak

15. ogólna ocena przydatności do zawodu nauczycielskiego: duża

uzasadnienie: Zajęcia przygotowane prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym. Wykorzystywane środki dydaktyczne i metody uaktywniały uczniów, rozbudzały wyobraźnie i zainteresowanie. Wyraźna jest pasja i zaangażowanie. Praktykantka posiada predyspozycje do pracy w szkole: cierpliwosć, łatwość wypowiadania się, pogodne usposobienie, odpowiedzialność, duże ambicje, pozytywny stosunek do młodziezy.

****************************************************************

a po zajęciach poszliśmy na lody... a na lekcji powtórzeniowej pani opiekun wpisała do dziennika 7 piątek :) Dziekowali mi...

szczęście połączone z ogromną tęsknotą... oczy wilgotne ze wzruszenia...